RING OSS - 08-124 006 58

OVK-besiktning Stockholm

RING OSS - 08-124 006 58

OVK-besiktning

Verktyg för OVK-besiktning i Stockholm

Fastighetsägare och BRF:er har några regler att förhålla sig till.

  1. En fastighetsägare, fastighetsansvarig eller företag som äger offentliga lokaler med verksamhet som till exempel skola eller vårdinrättning skall anlita en certifierad besiktningsman som utför OVK-besiktning vart 3:e år. Detta oavsett vilket slags ventilationssystem som finns i byggnaden.
  2. BRF:er och fastighetsbolag som ansvarar för flerbostadshus, kontor, personalrum eller industrier som har FT-system eller FTX-system, ska anlita en certifierad besiktningsman som utför en OVK-besiktning vart 3:e år.
  3. BRF:er och fastighetsägare som har ansvar för flerbostadshus och som har S-system, F- system eller FX-system ska anlita en certifierad besiktningsman som utför en OVK-besiktning vart 6:e år.

Pris för OVK-besiktning i Stockholm 

Vilket pris som en OVK-besiktning i Stockholm kommer att ha, baseras på en rad olika faktorer. Antalet lägenheter, antal rum per lägenhet, storlek på biutrymmen, antal system, typ av system, geografiskt läge samt tillgänglighet och åtkomst. Det finns även andra faktorer att ta hänsyn till såsom storkök, inomhuspooler, offentliga omklädningsrum samt duschrum eller byggnader av sekretess.

Av den anledningen går det inte att sätta ett fast pris för alla slags bostäder eller lokaler. Det bästa är därför att ta kontakt med oss direkt för att få en kostnadsfri offert på vad en OVK-besiktning i Stockholm kommer att kosta just er fastighet.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert för er OVK i Stockholm!