RING OSS - 08-124 006 58

OVK-besiktning Stockholm

RING OSS - 08-124 006 58

OVK-besiktning Stockholm

Kontrollerar alla era ventilationssystem!

Kontakta oss

OVK-besiktning 

Välkommen till AL Ventilation AB som erbjuder OVK-besiktning i Stockholm. Vi arbetar med BRF:er, fastighetsägare och företag och erbjuder åtgärdsförslag för bättre inomhusklimat gällande ert ventilationssystem.

 

Energieffektivitet 

När vi utför en OVK av ert ventilationssystem får ni information om hur fastigheten mår. Om det finns möjlighet till energieffektivitet och energibesparande åtgärder beträffande ventilationen presenterar vi konkreta förslag.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

OVK-besiktning Stockholm

Ventilationssystem och OVK-besiktning i Stockholm

AL ventilation är ett ventilationsföretag som erbjuder OVK-besiktning i Stockholm åt BRF:er, fastighetsägare och företag som är i behov av kontroll samt åtgärder av sina ventilationssystem. Oavsett vilket slags ventilationssystem just er BRF har, behöver ni som fastighetsägare utföra obligatorisk ventilationskontroll med vissa intervaller. Vi har alla certifikat och diplomerade utbildningar som krävs för att utföra OVK-besiktningar i Stockholm av hög kvalitet och vi följer alla regler och riktlinjer som omgärdar OVK:er i Stockholm.

UC  Kiwa  KIWA  Kiwa logo

Vad görs vid OVK-besiktning i Stockholm?

Det viktigaste vid en OVK-besiktning är att kontrollera och säkerställa ett gott inomhusklimat, oavsett om det gäller bostäder, kontor eller andra typer av verksamheter där människor vistas i en inomhusmiljö. Vid en OVK-besiktning kontrolleras hela systemet, till- och frånluftsventilerna i en bostad, arbetsplats eller kontor. Ur tilluftsventilerna skall fastigheten förses med frisk luft utifrån utan föroreningar. Frånluftsventilerna skall forsla bort fuktig och förbrukad luft.

Försmutsade ventilationssystem och igensatta ventiler försvårar luften att strömma som tilltänkt genom fastigheten och detta är något som upptäcks vid en OVK-besiktning. Ett icke tillfredställande inomhusklimat kopplat till ventilationen kännetecknas av exempelvis dålig lukt, fukt- och mögelskador, samt andnings- och astmabesvär. Av dålig inomhusluft kan både människor och byggnader bli sjuka. Boka er OVK-besiktning med AL Ventilation redan i dag.

Detta gör vi vid en OVK-besiktning i Stockholm

  • Är behjälpliga vid framtagandet av lämplig avisering till de boende och hyresgäster. 
  • Bistår med nyckelhantering.
  • Mäter luftflöden med korrekt avsedda mätinstrument för varje berört ventilationssystem.
  • Dokumenterar och upprättar protokoll på ett lättförståeligt sätt så att BRF:er och fastighetsägare kan ta del av informationen.
  • Skriver ett intyg som både ni och kommunen får ta del utav. Detta intyg skall sedan sättas upp på en väl synlig plats i fastigheten.
  • Av oss får ni åtgärdsförslag som ger er bättre ventilation och inomhusluft. Detta ger en bättre inomhusmiljö för er alla. Vi hjälper gärna till att rengöra ventiler och ventilationssystem i Stockholm.

OVK intervall

Alla offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus, vårdcentraler eller annan vårdinrättning, kommunal verksamhet eller liknande ska utföra OVK-besiktning vart 3:e år. På så sätt får fastighetsägare eller fastighetsansvariga färsk information gällande ventilationssystemet och dess inomhusklimat. Om en BRF har enbart frånluftsventilation med uteluftsventiler i fönster, eller enbart självdragsventiler så ska OVK-besiktning utföras var 6:e år. Om en BRF har mekanisk ventilation med både till- och frånluft så ska i stället OVK-besiktning utföras vart 3:e år.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert!