RING OSS - 08-124 006 58

OVK-besiktning Stockholm

RING OSS - 08-124 006 58

Energieffektivitet

Öka din energieffektivitet med hjälp av ovk-besiktning i Stockholm

För att få en större energieffektivitet av ventiler i Stockholm, krävs det kunskap om hur det är ställt med ventilationssystemet. Först efter det kan vi erbjuda åtgärder för att få till stånd en energieffektivitet i ventilerna. För BRF.er kan vi erbjuda rådgivning och åtgärdsförslag efter utförd OVK-besiktning. Vi som arbetar med detta kan erbjuda alla slags tjänster som rör ventilation för BRF:er, företag och fastighetsansvariga. 

Högre energieffektivitet med bättre koll

Här finns en hel del kostnader som kan sänkas med bättre ventilationssystem, såsom uppvärmningskostnaden till exempel. För de flesta bostäder är det just uppvärmningen som är den största kostnaden särskilt under vintermånaderna. 

En energieffektivitet i ventilerna kommer också att ge en jämnare värme i hela lokalen. Finns det gamla ventiler kan en nyinstallation av ventiler vara värt priset. Det går även att finjustera ventiler, rensa, serva och optimera ventiler för större energieffektivitet i dem.

Anlita oss för högre energieffektivitet i ventiler!